Uzmanlık Alanları

Teknik metinler

Makine parçaları, traktörler, otomobiller, endüstriyel ekipmanlar, tekstil makineleri, beyaz eşyalar ve elektronik aygıtlar v.s. için kullanım kılavuzları, teknik montaj ve yedek parça kılavuzları, teknik dosyalar ve teknik veriler v.s.

Hukuki metinlet

Sözleşmeler, şirket kurulumu, mahkeme kararları, tutanaklar, dilekçeler, vekaletnameler, yeminli belgeler, noter yazıları v.s.

Tıp

Hastalık seyri ve tedaviler, hastane faturaları v.s.

Ekonomi

Fizibilite çalışmaları, muhasebe belgeleri, ekonomik analizler v.s

Belgeler

Lise mezuniyet belgeleri, Üniversite diplomaları, ayrıntılı not belgeleri, sabıka kaydı belgeleri, nüfus kayıt belgeleri, ehliyet belgeleri, okul belgeleri, askeri belgeler, tavsiye mektupları, emeklilik belgeleri v.s.

Türkçe