Τομείς

Tεχνικά κείμενα

Tεχνικά εγχειρίδια, οδηγίες χρήσης, τεχνικές περιγραφές, οδηγίες συναρμολόγησης και τεχνικά χαρακτηριστικά, για εργαλειομηχανές, γεωργικούς ελκυστήρες, αυτοκίνητα, μηχανήματα υφαντουργίας, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, οικιακές και ηλεκτρονικές συσκευές κ.ά.

Nομικά

Συμβόλαια, εταιρικά, δικαστικές αποφάσεις, αγωγές, αιτήσεις, πληρεξούσια, συμβολαιογραφικές πράξεις, ένορκες βεβαιώσεις κ.ά.

Iατρικά

Iστορικά ασθενών, ιατρικές γνωματεύσεις, αποδείξεις νοσηλευτικών ιδρυμάτων κ.ά.

Oικονομικά

Tεχνικοοικονομικές μελέτες, φύλλα ισολογισμών, οικονομικές αναλύσεις, κ.ά.

Πιστοποιητικά

Aπολυτήρια λυκείου, ενδεικτικά, πτυχία, αναλυτικές βαθμολογίες, πιστοποιητικά ποινικού μητρώου, ληξιαρχικές πράξεις, άδειες οδήγησης, πιστοποιητικά στρατολογίας, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, βεβαιώσεις συνταξιοδότησης

Ελληνικα