Језици

Захваљујучи великом броју наших специјализованих сарадника – сталних и спољних – налазимо се у ситуацији да одговоримо у потпуности високим потребама превођења свих стручних текстова са и на око 30 језика. Такође, на истим језицима пружамо услуге симултаног превођења при пословним разговорима или конгресима.

Тачније, преузимамо на себе превођење следећих језика:

српски