Области

Технички текстови

Упутства за употребу, руковање, састављање, технички опис и технички подаци моторних алата, трактора, аутомобила, индустријске опреме, машина за текстилну индустрију, кућних апарата, електронских апарата итд.

Правни текстови

Уговори, оснивање компанија, судска решења, тужбе, петиције, пуномоћје, бележнички акт, писмене изјаве итд.

Медицина

Историје болести, лекарске консултације, болнички трошкови итд.

Економија

Техничко – економске студије, завршни рачуни, економске анализе итд.

Уверења

Школске дипломе, факултетске дипломе, сведочанства, уверења да особа није осуђивана, изводи из матичне књиге , возачке дозволе, уверења о регрутацији, уверења о претходном радном искуству, уверења о пензионисању.

српски