parallax background

Превођење текстова на више од 30 страних језика

Превођење – Симултано превођење
Технички текстови

Упутства за употребу, руковање, састављање, технички опис и технички подаци моторних алата, трактора, аутомобила, индустријске опреме, машина за текстилну индустрију, кућних апарата, електронских апарата итд.

Правни текстови

Уговори, оснивање компанија, судска решења, тужбе, петиције, пуномоћје, бележнички акт, писмене изјаве итд.Медицина

Историје болести, лекарске консултације, болнички трошкови итд.

Економија

Техничко – економске студије, завршни рачуни, економске анализе итд.

Уверења

Школске дипломе, факултетске дипломе, сведочанства, уверења да особа није осуђивана, изводи из матичне књиге , возачке дозволе, уверења о регрутацији, уверења о претходном радном искуству, уверења о пензионисању.Преко 100
фрее
сарадници
Приступ
терминологију банке
Пуна библиотека
са речницима
Штампани или
електронски
достава
српски