Προφίλ

Το μεταφραστικό γραφείο "Γαβριήλ Tσαλιγόπουλος" ιδρύθηκε το 1983 στη Θεσσαλονίκη, με στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών μετάφρασης και διερμηνείας. Χάρη στην άριστη ποιότητα των υπηρεσιών του, την πιστή τήρηση των προθεσμιών παράδοσης και το πνεύμα συνέπειας και υπευθυνότητας που το διακρίνει, απέκτησε άριστο όνομα όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, αλλά και σε πολλές πόλεις της Ελλάδας, καθώς και στο εξωτερικό.

Σήμερα, εκτός από το μόνιμο προσωπικό που διαθέτει, το γραφείο συνεργάζεται με περισσότερους από 100 ελεύθερους συνεργάτες, που καλύπτουν όλους τους ειδικούς τομείς για μεταφράσεις από και σε 30 περίπου γλώσσες. Παράλληλα, σε όλες αυτές τις γλώσσες παρέχεται η δυνατότητα κάλυψης διερμηνείας για εμπορικές συνομιλίες ή διερμηνείες συνεδρίων. Οι μεταφράσεις παραδίδονται τυπωμένες ή σε ηλεκτρονική μορφή, ανάλογα με την επιθυμία των πελατών.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση και πλήρη κάλυψη κάθε ανάγκης, το μεταφραστικό γραφείο μας δουλεύει σε όλες τις γνωστές πλατφόρμες και προγράμματα επεξεργασίας κειμένου. Επίσης παρέχεται η δυνατότητα της τελικής επιμέλειας επί τόπου στο τυπογραφείο. Η πλήρης βιβλιοθήκη με λεξικά όλων των γλωσσών και ειδικοτήτων, καθώς και η άμεση πρόσβαση μέσω του Internet σε όλες τις γνωστές τράπεζες ορολογίας διασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία του γραφείου.

Εκτός από επιχειρήσεις, δημοσίους οργανισμούς, τράπεζες, επιμελητήρια, δικηγορικά γραφεία, επαγγελματίες, φοιτητές και ιδιώτες της Θεσσαλονίκης και των άλλων πόλεων της Ελλάδας, οι υπηρεσίες του γραφείου παρέχονται επίσης σε φορείς και οργανισμούς του εξωτερικού (Γερμανία, Eλβετία, Aυστρία, Bέλγιο, Γαλλία, Αγγλία και HΠA).

Για υπηρεσίες μετάφρασης και διερμηνείας κορυφαίας ποιότητας με συνέπεια και αξιοπιστία επικοινωνήστε με το μεταφραστικό γραφείο "Γαβριήλ Tσαλιγόπουλος" στη Θεσσαλονίκη.

Ελληνικα