Vakgebieden

Technische teksten

Technische handleidingen, gebruiksaanwijzingen, technische beschrijvingen, instructies voor montage en technische gegevens voor gereedschapswerktuigen, landbouwtractoren, auto’s, machines voor de textielnijverheid, industriële installaties, elektronische en huishoudapparaten, enz.

Juridische teksten

Contracten, bedrijfsstatuten, gerechtelijke uitspraken, rechtsvorderingen, verzoekschriften, volmachten, notariële akten, beëdigde verklaringen, enz.

Medische teksten

Medische anamneses, doktersattesten, facturen van verzorgingsinstellingen, enz.

Economische teksten

Uitvoerbaarheidsstudies, jaarbalansen, economische analyses, enz.

Getuigschriften

Diploma’s secundair onderwijs, studiecertificaten, universiteitsdiploma’s, puntenlijsten, getuigschriften van goed zedelijk gedrag, akten van de burgerlijke stand, rijbewijzen, getuigschriften i.v.m. militaire dienst, bewijzen van anciënniteit, pensioen, enz.

Nederlands