Curriculum vitae

Gabriel Tsaligopoulos is afgestudeerd aan de Duitse School van Thessaloniki en houder van het Abitur-diploma. Nadien studeerde hij aan de Faculteit voor Werktuigkundig Ingenieurs van de Federale Technische Universiteit te Zurich (Zwitserland), waar hij zich specialiseerde in de technische bedrijfswetenschappen (Industrial Engineering).

Naast zijn hoofdstudies toonde hij een bijzondere interesse voor de studie van vreemde talen (Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans) en de systematische verbetering van zijn talenkennis.

Na zijn studies deed hij zijn militaire dienst in het Griekse leger, als reserve-onderluitenant bij het Technisch Korps.

In 1982 begon hij zijn professionele carrière als vertaler, met de nadruk op de vertaling van technische en wetenschappelijke teksten en het jaar nadien stichtte hij zijn eigen vertaalbureau, dat hij tot op vandaag met succes leidt.

Hij houdt zich actief bezig met vertalen en volgt bijscholingsseminaries en congressen in zijn specialisatiedomein, om zo in contact te blijven met en geïnformeerd te worden over de nieuwste vertaal - en tolktechnieken

Na het volgen van een tweejarige cursus aan het British Council behaalde hij het diploma “Advanced Translation Studies”, met onderscheiding. Daarnaast behaalde hij, na het afleggen van examens bij de Kamer van Koophandel en Nijverheid van Düsseldorf, de titel van officieel vertaler en tolk voor de Duitse autoriteiten (staatlich anerkannter Übersetzer und Dolmetscher – IHK-Düsseldorf). Ook is hij houder van het “Großes Deutsches Sprachdiplom” van het Goethe-Institut, met de graad “sehr gut”.

Hij is lid van de Panhelleense Vereniging van Vertalers (PEM), mede-oprichter van de Panhelleense Liga van Vertaalbureaus (PASMEE) en was 15 jaar lang Public Relations Officer voor het Verbond van Handelsvertegenwoordigers van Noord-Griekenland (SEAVE).

Hij is getrouwd met Sophia Vassilikioti, doctor in de moleculaire biologie aan de universiteit van Cambridge, en vader van drie kinderen.

Nederlands