Vertaling van teksten in meer dan 30 vreemde talen

Vertaal- en tolkdiensten
Technische teksten

Technische handleidingen, gebruiksaanwijzingen, technische beschrijvingen, instructies voor montage en technische gegevens voor gereedschapswerktuigen, landbouwtractoren, auto’s, machines voor de textielnijverheid, industriële installaties, elektronische en huishoudapparaten, enz.

Juridische teksten

Contracten, bedrijfsstatuten, gerechtelijke uitspraken, rechtsvorderingen, verzoekschriften, volmachten, notariële akten, beëdigde verklaringen, enz.Medische teksten

Medische anamneses, doktersattesten, facturen van verzorgingsinstellingen, enz.

Economische teksten

Uitvoerbaarheidsstudies, jaarbalansen, economische analyses, enz.

Getuigschriften

Diploma’s secundair onderwijs, studiecertificaten, universiteitsdiploma’s, puntenlijsten, getuigschriften van goed zedelijk gedrag, akten van de burgerlijke stand, rijbewijzen, getuigschriften i.v.m. militaire dienst, bewijzen van anciënniteit, pensioen, enz.Meer dan 100
freelance
medewerkers
Toegang tot
databanken met vakterminologie
Volledige bibliotheek
met woordenboeken
Levering in gedrukte ή
of elektronische
vorm
Nederlands