Специализирани области

Технически текстове

Наръчници, ръководства, технически описания, инструкции за монтаж и спецификации за металорежещи машини, трактори, автомобили, текстилни машини, промишлени, битови и електронни уреди и др.

Юридически текстове

Договори, учредителни актове, съдебни решения и присъди, искове, петиции, пълномощни, нотариални актове, клетвени декларации и др.

Медицина

Епикризи, медицински свидетелства, документи от болници и др.

Икономика

Икономически анализи и проучвания, баланси и др.

Удостоверения и сертификати

Дипломи за средно и висше образование, академични справки, свидетелства за съдимост, актове за гражданско състояние, свидетелства за управление на МПС, удостоверения за трудов стаж, удостоверения за пенсиониране и др.

Български