Езици

Благодарение на големия брой специализирани сътрудници, ние сме в състояние да доставим висококачествени преводи във всички области на повече от 30 езика. Също така, на тези езици извършваме и устни преводи при търговски преговори, конференции и др.

По-специално, извършваме преводи на следните езици:

Български