Биографична справка

Гавриил Цалигопулос е завършил Немската гимназия в гр. Солун и притежава диплома Abitur. След това е продължил образованието си във Факултета по машиностроене във Федералното висше техническо училище в Цюрих, Швейцария, и придобил диплома по Индустриално инженерство.

Паралелно с основното си обучение, с особен интерес е задълбочил в изследването и изучаването на чужди езици (английски, немски, френски, италиански, испански), като постепенно е подобрил знанията си.

След университета е постъпил в гръцката армия като Младши лейтенант в Инженерния полк.

През 1982 г. започва професионално да извършва технически и научни преводи, а през следващата година основава едноименната преводаческа агенция, която управлява успешно до ден днешен.

По време на активното си занимание с преводи, той участва в учебни семинари и конференции, поддържайки така постоянен контакт и информация с най-модерните методи за писмен и устен превод.

След двугодишен курс в Британския съвет придобива с отличие диплома за напреднал преводач (Advanced Translation Studies). Също така, след успешно взети изпити пред Дюселдорфската търговска и промишлена камара е получил статут на „официален преводач“ от германските власти (staatlich anerkannter Übersetzer und Dolmetscher – IHK-Düsseldorf). Притежава и дипломата за владеене на немски език – Großes Deutsches Sprachdiplom от Института Гьоте, с оценка „отличен“.

Членува в Асоциацията на гръцките преводачи (Panhellenic Association of Translators) и е основателен член на Асоциацията на гръцките преводачески агенции. В продължение на 15 години е бил Отговорник по връзките с обществеността в Асоциацията на търговските представители на Северна Гърция.

Женен е за София Василикиоти, доктор по молекулярна биология от Университета в Кеймбридж. Баща е на три деца.

Български